Super Mario


Mario Monti
Silvio Berlusconi has stepped down and Mario Monti replaced him as a prime minister of Italy. Mario Monti or "Super Mario" as call him journalists, is suppose to create a government of experts, not politicians. His program and his decisions in the next few months are to help Italy overcome its present financial situation. Italy as a fourth largest economy in Europe is currently following Greece with 119.1% debt-to-GDP ratio (estimate at 2010, CIA factbook). Italy has after Greece (142.7%) and Iceland (126.3%) has the largest debt-to-GDP ratio in Europe.

Mario Monti may not get large support in the Italian parliament where large fraction is Berlusconi's party. Monti is a professor of economics and is an experienced politician. Monti concluded plans and ambitions for his government with words "Italy must take up the challenge of liberation from the crisis, must again be a symbol of strength, not weakness in the European Union".
Silvio Berlusconi zrezygnował i Mario Monti objął po nim stanowisko premiera Włoch. Mario Monti albo "Super Mario" jak nazywają go dziennikarze, ma za zadanie zbudowac odpolityczniony gabinet ekspertów. Jego program i podejmowane decyzje mają pomóc Włochom uniknąć bankructwa. Włochy jako czwarta europejska gospodarka podążają drogą Grecji z długiem publicznym na poziomie 119.1% PKB (szacunek na 2010 rok, dane z CIA factbook). Włochy po Grecji (142.7%) i  Islandii (126.3%) mają obecnie największe zadłużenie w Europie.

Mario Monti może nie znaleźć poparcia we Włoskim parlamencie gdzie znaczącą część zajmuje partia Silvio Berlisconiego. Monti jest profesorem ekonomii z dużym doświadczeniem politycznym. Monti podumował plany i ambicje swojego rządu słowami "Włochy muszą podjąć wyzwanie wyzwolenia się z kryzysu, muszą znów być symbolem siły, a nie słabości w Unii Europejskiej".


0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...